อลูมิเนียม คือแร่พิเศษที่นำมาใช้เกือบทุกอุตสาหกรรม หรือ เกือบทุกสิ่งของก็ว่าได้

ลักษณะ  มันวาว 

คุณสมบัติ ของอลูมิเนียม นั้น อ่อน สามารถรีด เป็นรูปต่าง ต่างได้ ไม่มีสารพิษ ไม่ก่อเกิดพลังแม่เหล็ก และไม่ทำให้เกิดประกายไฟ

ปัจจุบันนิยมกันมาก โดยการนำอลูมิเนียมมาใช้ในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง โรงงาน โรงแรม อาคารบ้านเลื่อน  

โดยส่วนใหญ่จะนำ มาใช้ เป็นฉากกั้นห้อง ห้องโชว์สินค้า ประตู หน้าต่าง คุณสมบัติจุดเด่น มีความแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้เยอะ จึงตอบโจทย์ อุตสาหกรรม ก่อสร้างเป็นอย่างมาก

เป็นที่นิยมกันแพร่หลาย

แน่นอน ว่าอลูมิเนียมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญกับชีวิตเราไปแล้ว เพราะพบได้เกือบทุกวัตถุ หรือของที่เราใช้ ความนิยมของแร่อลูมิเนียมนั้นเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อ เนื่อง

อลูมิเนียมกับอาคารบ้านเรือน

ในปัจจุบันนิยม ใช้อลูมิเนียมในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะ อาคารบ้านเรือน ซึ่งนำเอาอลูมิเนียมมาทำเป็น ประตู หน้าต่าง ฉากกั้นห้อง หรือสร้างห้องขึ้นมาโดยใช้อลูมิเนียม  นั้นก็ขึ้นอยู่การออกแบบ

อลูมิเนียมนั้นปลอดสารพิษ

ความปลอดภัยในการใช้อลูมิเนียมนั้นสบายใจได้เรื่องการปลอดสารพิษ หรือ สารที่ทำให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย  ความปลอดภัยของอลูมิเนียมนั้น ขึ้นอยู่กับงานและขนาด อลูมิเนียมที่ถูกต้องของแต่ละงาน ไม่ควรใช้อลูมิเนียมที่บาง เกินไป หรือ น้ำหนักไม่ตรงต่อขนาด

คุณภาพของช่างอลูมิเนียม

ช่างอลูมิเนียมควรคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก ไม่ควรคิดลดต้นทุนโดยการประหยัดอลูมิเนียม หรืออุปกรณ์การติดตั้ง ช่างอลูมิเนียมที่แนะนำ

2022

ในปัจจุบัน งานไม้เริ่มถูกทดแทนด้วยอลูมิเนียมส่วนใหญ่สังเกตุได้จากอาคารบ้านเรือนซึงในอดีตนั้นมีการตบแต่งบ้านด้วยหน้าต่างไม้ วงกบไม้  ประตูไม้ แต่ในปัจจุบัน จะเห็นได้ชัดว่าหน้าต่างถูกสร้างขึ้นโดยอลูมิเนียม เนื่องจากทนต่อสภาพอากาศได้ดีกว่า ทนต่อแดด ทนต่อฝน ทนต่อน้ำ ในยุคปี2022 อลูมิเนียมเข้ามามีความโดดเด่นอย่างมาก มีทั้งอลูมิเนียมงานตลาด และ อลูมิเนียม ยูโร ซึ่งอลูมิเนียมงานตลาดจะมีราคาถูกกว่ามาก แต่ไม่ใช้กมายความว่า ความทนทานจะด้อยกว่า งานยูโร

Pin It on Pinterest